Προπλάσματα 48mm 3-αρχών (Preforms)

preforms 48mm 86gr
preforms 48mm 92gr
preforms 48mm 135gr
preforms 48mm 165gr
preforms 48mm 185gr
preforms 48mm 205gr