Φιάλες 48mm (3-αρχών)

1 L

 1 L τετράγωνη
3 L τετράγωνη
5 L τετράγωνη
5 L μακρόστενη

5 L τετράγωνη n.2
10 L τετράγωνη