Φιάλες snap fit

0,5 L τετράγωνη (στόμιο 29/21)


0,5 L τετράγωνη n.2 (στόμιο 29/21)
1 L (στόμιο 29/21)
1 L τετράγωνη (στόμιο 29/21)

 1 L τετράγωνη n.2 (στόμιο 29/21)
2 L τετράγωνη (στόμιο 32/25)