Προπλάσματα 30/25 (Preforms)

προπλάσματα 30/25 9gr
προπλάσματα 30/25 14,5gr
προπλάσματα 30/25 26gr
προπλάσματα 30/25 28gr
προπλάσματα 30/25 30,5gr