Προπλάσματα 38mm 3-αρχών (Preforms)


προπλάσματα 38mm 22gr
προπλάσματα 38mm 23gr
προπλάσματα 38mm 27.5gr
προπλάσματα 38mm 29gr