Ποιότητα

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στους εξής στόχους:
  • Να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας 
  • Σύναψη σταθερών σχέσεων με προμηθευτές και πελάτες 
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών
  • Να επενδύουμε σε καινοτόμα τεχνολογία
Η εταιρεία εφαρμόζει το πρότυπο ποιότητας ISO 22000:2005.